ΜΝΗΜΕΙΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ


Η προστασία της φυσικής μας κληρονομιάς είναι ένας από τους άμεσους στόχους που έχει θέσει ο Σύλλογος.
Στην είσοδο του χωριού δεσπόζει μια τεράστια παμπάλαια ελιά με περίμετρο 19 μέτρα. Ο Σύλλογος έχει δραστηριοποιηθεί για την ανάδειξη της Ελιάς αυτής ως μνημείου της φυσικής ιστορίας, προκειμένου να προστατευθεί και να αναδειχθεί (περιποίηση δέντρου, σήμανση, υποστήριξη τοιχίου κ.τ.τ.).
Η ανάδειξη της ελιάς αυτής συνδέεται με την από ετών σημαντική προσπάθεια του Συλλόγου για τη δημιουργία ενός Μουσείου Ελιάς (βλ. σχετ.)