Βιβλιογραφικά


Την ταξινόμηση της βιβλιοθήκης ανέλαβε ο δρ. Σπύρος Χρ. Καρύδης. Ανάμεσα στα βιβλία υπήρχαν και μερικές άγνωστες μέχρι σήμερα και μη καταγεγραμμένες στη βιβλιογραφία, εκδόσεις του 19ου αι..
Σε σχετικό άρθρο του στο περιοδικό ‘ΕΡΑΝΙΣΤΗΣ’ (τόμος 27, σελ. 27-52) καταγράφει και τις εκδόσεις αυτές.
Στόχος του Συλλόγου μας είναι στο προσεχές διάστημα να διαθέσει σε ηλεκτρονική μορφή κάποιες από τις εκδόσεις αυτές.