ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΚΛΟΓΩΝ

Πραγματοποιήθηκε σήμερα, 29 Απριλίου 2012, η Γενική Συνέλευση του Συλλόγου με τον απολογισμό πεπραγμένων του απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου.

    Απολογισμός απερχόμενου Διοικητικού Συμβουλίου


Μετά το πέρας της συζήτησης, ακολούθησε η εκλογική διαδικασία για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και Ελεγκτικής Επιτροπής με διετή θητεία. Τα αποτελέσματα έχουν ως εξής: 


Ψήφισαν: 56 
Τακτικά μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εξελέγησαν οι: 
1. Προκόπιος Δημ. Καρύδης (49) 
2. Μαρί Τζώρα (43) 
3. Νικόλαος Ασκλ. Μάμαλος (42) 
4. Ρούλα Πρ. Σκιαδοπούλου (39) 
5. Δημήτριος Καρύδης (32) 
6. Ριάνα Καρύδη (25) 
7. Σπυρίδων Μπρεντάνος (23) 
Αναπληρωματικά μέλη εξελέγησαν οι: 
1. Σπυρίδων Κων. Καρύδης και 
2. Χρήστος Σαρ. Καρύδης 


Τακτικά μέλη της Ελεγκτικής Επιτροπής εξελέγησαν οι: 
1. Αδαμαντίνη Σεμερτζίδου (41) 
2. Μαρία Ανδρ. Καρύδη (31) 
3. Όλγα Σούλου (27)