ΧΟΡΩΔΙΑΗ συνάντηση που είχε προγραμματισθεί για την Κυριακή 23 Μαΐου 2010 ώρα 12 το μεσημέρι ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ και θα ορισθεί σε νέα ημερομηνία.

Πληροφορίες: Ρούλα Σκιαδοπούλου τηλ. 6982433949.