Οικονομική κρίση & τρόποι αντιμετώπισης

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ

Ο Πολιτιστικός Σύλλογος οργανώνει
την Κυριακή 20 Ιουνίου & ωρα 20.00
συζήτηση με θέμα :
‘’Οργάνωση της κοινωνίας για την αντιμετώπιση της οικονομική κρίσης.’’
Καλούνται όσες & όσοι μπορούν και θέλουν
να συμβάλλουν & να συμμετάσχουν
σε μία προσπάθεια με στόχους :
1. Την οικονομική αξιοποίηση περιουσιακών στοιχείων που αργούν.
2. Την αναζήτηση τρόπων και μεθόδων για την δημιουργία οικονομικής δραστηριότητας .
3. Την δημιουργία ενός δικτύου που θα έχει σκοπό την αξιοπρέπεια την αλληλεγγύη και την συνοχή της κοινωνίας .
4. Την ανάταξη της εθνικής αξιοπρέπειας , την ανάδειξη της αξίας του καθένα μας , των αξιών και των ικανοτήτων μας σαν λαού .
Φίλες και φίλοι ,
Η κρίση θα είναι μακρόχρονη , βαθιά και επώδυνη έχουμε χρέος και ιστορική ευθύνη να την αντιμετωπίσουμε .
Ο μοναδικός τρόπος είναι η πολυεπίπεδη , ριζοσπαστική και καινοτόμα Συνεργασία .
Κέρκυρα Ιούνιος 2010
Το Δ.Σ