ΕΣΤΙΑ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ



Δύο πολύ ενδιαφέροντα άρθρα με τίτλο:

"Νερά σε πηγές, πηγάδια, και βρύσες των Κυνοπιαστών" και

"Η παραγωγή του κρασιού στους Κυνοπιάστες"

διαβάσαμε ανάμεσα στα πολλά και ενδιαφέροντα άρθρα του blog της ΕΣΤΙΑΣ Κυνοπιαστών.

Η "ΕΣΤΙΑ" εδρεύει στο γειτονικό χωριό των Κυνοπιαστών και αποτελεί το βασικό θεματοφύλακα της ιστορικής παράδοσης του χωριού.

http://koinonkynopiaston.blogspot.com/